logo2

04/06/2018

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI

Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 42403000932, ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, ja tas būtu nepieciešams šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

 

 

 

17/04/2018

KF

Parakstīts līgums par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” īstenošanu.

Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likumu un atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība“ 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojuma kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumi”, otrā projektu iesniegumu atlases kārta, starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Rēzeknes novada pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmumu” 2018. gada 22. martā noslēgts līgums par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārta” īstenošanu. Projekta Nr.5.3.1.0/17/I/029.

Projekta mērķis īsi: Centralizētās kanalizācijas sistēmas paplašināšana Maltas aglomerācijā: Parka, Viļānu, Sporta, Kalnu, Saules, Andrupenes, Ceriņu, 1.Maija, Fr.Trasuna, un Smilšu ielās .

Projekta darbība: Projektā paredzēta kanalizācijas tīklu paplašināšana Parka, Viļānu, Sporta, Kalnu, Saules, Andrupenes, Ceriņu, 1.Maija, Fr.Trasuna, un Smilšu ielās. Kopējais izbūvējamo kanalizācijas tīklu apjoms pašteces un spiediena kanalizācijas tīkli 4,9 km, 4gab. kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekta rezultāti: Papildus iedzīvotāju skaits, kuriem nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstošu centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieslēgumi, 205 iedzīvotāji jeb papildus ap 10 procenti no kopējā iedzīvotāju skaita aglomerācijā;

Projektā ir paredzētas darbības, kas vērstas uz dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanu - paredzēta ūdensapgādes tīklu paplašināšana 1,8 km un kas tiek finansētas kā projekta neattiecināmās izmaksas

 Projekta darbību īstenošanas laiks pēc līguma noslēgšanas ir 20 mēneši.
Būvdarbus plānots īstenot 2018.-2019.gadu periodā.
Projekta plānotās kopējās izmaksas 1560288.95 EUR (viens miljons pieci simti sešdesmit tūkstoši divi simti astoņdesmit astoņi euro un 95 centi)(t.sk.  PVN 21% EUR 270793.95( divi simti septiņdesmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro un 95 centi)). ES Kohēzijas fonda atbalsts: 59.82% no attiecināmiem izdevumiem, nepārsniedzot    593 300.00 EUR (pieci simti deviņdesmit trīs tūkstoši trīs simti euro un 00 centi). Privātais attiecināmais finansējums : 40.18% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 398452.40 EUR(trīs simti deviņdesmit astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit divi euro un 40 centi). Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi, privātais finansējums : 568536.55 EUR (pieci simti sešdesmit astoņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit seši euro un 55 centi).

Publikācijas datums:17/04/2018.

Sīkākai informācijai:

Marina Stempkovska, projektu vadītāja asistente

Tālrunis 646-31056, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

29/03/2018

 

Iedzīvotāju ievērībai!

 Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”

informē, ka 2018. gada 31. martā atkritumi netiks savākti.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 

13/03/2018

Pašvaldības SIAMaltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”

dara zināmu, ka Maltas un Lūznavas pagastos,

laika posmā no 15.03.2018. plkst. 16.00 līdz 16.03.2018. plkst. 7.00,

notiks dzeramā ūdens rezervuāru tīrīšanas un dezinfekcijas darbi.

Šajā laika periodā ūdeni izmantot pārtikas vajadzībām nav ieteicams.

Lūdzam laicīgi uzkrāt dzeramā ūdens rezerves.

 Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 

 

16/02/2018

 

Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums” informē,

ka no 2018. gada 19. februāra līdz 05.martam, sakarā ar kurināmā trūkumu,

tiks pārtraukta karstā ūdens padeve.

 

24/11/2017

 AICINA DARBĀ ELEKTRIĶI uz nepilnu slodzi:

Galvenie darba pienākumi:

  • Nodrošināt elektroietaišu normālu, nepārtrauktu, ekonomisku un drošu darba režīmu

pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmuma” objektos un

apsaimniekotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās;

  • Fiksēt elektroiekārtu bojājumus un organizēt to drošu un savlaicīgu novēršanu;
  • Novērst iedzīvotāju pieteiktos bojājumus elektrotīklos.

Prasības:

  • Vidējā profesionālā izglītība vai arodizglītība un elektriķa sertifikāts;
  • Vēlama darba pieredze elektriķa amatā;
  • Jābūt B vai C elektrodrošības grupai;
  • Precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Piedāvajam:

  • Atbildīgu un dinamisku darbu;
  • Atsaucīgus un draudzīgus kolēģus;
  • Stabilu atalgojumu.

Papildinformācija:

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt līdz 2017. gada 13. decembrim uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai

sūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmumā”,

Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV – 4630.

Sīkāku informāciju var saņemt zvanot uz tālruņa numuru:64631056

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai.

 

17/11/2017

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

 

PSIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”

informē, ka

2017. gada 18. novembrī atkritumi netiks savākti.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 

 

22/09/2017

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”

dara zināmu, ka Maltas pagastā, laika posmā no 25.09.2017. plkst. 16.00.

līdz 26.09.2017. plkst. 7.00. un

Lūznavas pagastā, laika posmā no 25.09.2017. plkst. 14.00.

līdz 26.09.2017. plkst. 7.00.,

notiks dzeramā ūdens rezervuāru tīrīšanas un dezinfekcijas darbi.

Šajā laika periodā ūdeni izmantot pārtikas vajadzībām nav ieteicams.

Lūdzam laicīgi uzkrāt dzeramā ūdens rezerves.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 

 

 

15/08/2017

PAZIŅOJUMS!

Cienījamie klienti!

UZMANĪBU!

IZMAIŅAS PSIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums"

DARBA LAIKĀ NO 2017.GADA 1.SEPTEMBRA!!!

darba laiks

Pirmdiena    8:00 -  16:30

Otrdiena       8:00 - 18:30

Trešdiena     8:00 - 16:30

Ceturtdiena  8:00 - 16:30

Piektdiena    8:00 - 14:30

Pusdienu pārtraukums 30 minūtes laika posmā no 1200 līdz 1400

 

 

 

 

20/06/2017

 

Iedzīvotāju ievērībai!

Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu komunālās

saimniecības uzņēmums” informē,

ka 2017. gada 24. jūnijā atkritumi netiks savākti.

 

18/05/2017 INFORMĀCIJA

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

PAŠVALDĪBAS SIA MALTAS DzKSU PAZIŅO,

KA KARSTAIS ŪDENS TIKS PADOTS LĪDZ 31/05/2017.

 

KARSTAIS ŪDENS TIKS PADOTS PĒC SEKOJOŠA GRAFIKA

JŪNIJS NO 16/06/2017-LĪDZ 29/06/2017
JŪLIJS NO 17/07/2017-LĪDZ 30/07/2017
AUGUSTS NO 21/08/2017-LĪDZ 31/08/2017

 

NO 01/09/2017 KARSTAIS ŪDENS TIKS PADOTS PASTĀVĪGI.

 PALDIES PAR SADARBĪBU.

 

08/05/2017 INFORMĀCIJA

 Iedzīvotāju ievērībai!

Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” informē, ka 14.04.2017.

ir stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr. 82 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un

lietošanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā” (Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma

6. panta ceturto un piekto daļu).

Saskaņā ar saistošo   noteikumu Nr. 82 pielikumu Nr. 2, iedzīvotājiem, aprēķinot maksu par aukstā ūdens un

kanalizācijas pakalpojumu par 2017. gada maiju, tiks piemērotas jaunās ūdens patēriņa normas

(novadīto notekūdeņu daudzums vienāds ar ūdens patēriņu):

Nr.p.k. Ēku labiekārtotības pakāpe Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš mēnesī (m3)
1. Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju un karstā ūdens apgādi 6
2. Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju 5
3. Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju un karstā ūdens apgādi (ar vannām un dušām) 9
4. Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju 5
5. Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām un dušām) 3
6. Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas un vietējo kanalizāciju 1,5

Saistošie noteikumi Nr. 82 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā”

ir skatāmi Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā: rezeknesnovads.lv

12.04.2017 INFORMĀCIJA

Iedzīvotāju ievērībai!

Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums”

informē,

ka 2017. gada 15. aprīlī atkritumi netiks savākti.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 

14.03.2017.INFORMĀCIJA

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

Pašvaldības SIA Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums dara zināmu, ka Maltas un Lūznavas pagastos,

laika posmā no 16.03.2017. plkst. 16.00 līdz 17.03.2017. plkst. 7.00, notiks dzeramā ūdens rezervuāru tīrīšanas un dezinfekcijas darbi.

Šajā laika periodā ūdeni izmantot pārtikas vajadzībām nav ieteicams. Lūdzam laicīgi uzkrāt dzeramā ūdens rezerves.

 Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 

14.02.2017.INFORMĀCIJA

 

Par izmaiņām apsaimniekošanas maksas aprēķinā Maltas un Lūznavas pagasta iedzīvotājiem:

PSIA Maltas DzKSU kases programmā mainīt nosaukumu Apsaimniekošanas maksa1, Īres maksa 1 un Īres maksa uz - Apkalpošana;

                                  mainīt nosaukumu Apsaimniekošanas maksa 2, Īres maksa 2 un Apsaimniekošanas maksa uz - Remonta fonds;

                                  mainīt nosaukumu Īres maksa un Īres maksa noma uz - Īres maksa.

 

 

 

27.10.2016. INFORMĀCIJA

Daudzdzīvokļu mājas Mediķu ielā 5, Veczosna, Lūznavas pagasts dzīvokļu īpašnieku ievērībai!

Pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” informē, ka 28.10.2016. plkst. 17.00. uzņēmums organizē mājas Mediķu ielā 5, Veczosna dzīvokļu īpašnieku kopsapulci.

 Sapulcē tiks skatīti jautājumi: mājas Mediķu ielā 5, Veczosna apsaimniekošanas un uzturēšanas jautājumi.

 Sapulces norises vieta: mājas pagalms.

 Pašvaldības SIA Maltas DzKSU

 

 

 Daudzdzīvokļu mājas Jaunatnes ielā 3, Lūznava, Lūznavas pagasts dzīvokļu īpašnieku ievērībai!

Pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” informē, ka 01.11.2016. plkst. 17.30. tiek organizēta mājas Jaunatnes ielā 3, Lūznava dzīvokļu īpašnieku sapulce.

 Sapulcē tiks skatīts jautājums par valsts atbalsta programmu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai (par mājas Jaunatnes ielā 3, Lūznava renovācijas (siltināšanas) iespējām).

Sapulcē piedalīsies ALTUM pārstāvis.

 Sapulces norises vieta: Lūznavas pagasta pārvaldes ēkā, adrese: Pils iela 6, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads.

 Pašvaldības SIA Maltas DzKSU

t. 64631056

 

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums"
Reģ.Nr.42403000932
Parka iela 10, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630
Konts: LV42NDEA0000084021487
Banka: Nordea Bank Finland Plc
Bankas kods: NDEALV2X UNLALV2X
Konts: LV43UNLA0014000609103
Banka: AS SEB BANKA
Bankas kods: UNLALV2X

Tuesday the 22nd - Custom text here - Joomla 3.3 Templates