logo2

2018.gada 16.augustā

Siltumapgādes tarifs

Datums: 17.08.2018

IZMAIŅAS:Datums:01.01.2019 Skolas iela 38 Malta, Maltas pagasts- (remonta fonds)

PĀRVALDĪŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS MAKSA NO 01.01.2017.

Mājas adrese

Apkalpošana

(EUR,bez PVN)

Remonta fonds

(EUR,bez PVN)

MALTAS pagasts
Jaunatnes iela 8 0.1219 0.1047
Jaunatnes iela 9 0.143 0.04269
Skolas iela 21 0.1183 0.1449
Brīvības iela 2 0.1237 0.04269
Brīvības iela 4 0.119 0.1199
Brīvības iela 5 0.1202 0.04269
Brīvības iela 7 0.122 0.04269
Skolas iela 15 0.1105 0.04269
Skolas iela 17 0.1407 0.04269
Skolas iela 19 0.1334 0.04269
Skolas iela 22 0.1399 0.04269
Skolas iela 26 0.1251 0.04269
Skolas iela 30 0.1366 0.04269
Skolas iela 32 0.1419 0.04269
Skolas iela 34 0.1238 0.04269
Skolas iela 36 0.1191 0.04269
Skolas iela 38 0.1206 0.11
Skolas iela 23 0.1329 0.04269
Andrupenes iela 28a 0.143 0.2452
Andrupenes iela 59 0.143 0.04269
Andrupenes iela 61 0.143 0.04269
Zamostjes iela 11 0.1353 0.04269
Zamostjes iela 12 0.1368 0.4716
Kalnu iela 1 0.0921 0.14
Kalnu iela 3 0.0866 0.04269
Stacijas iela 1 0.1105 0.04269
Stacijas iela 11 0.143 0.04269
Stacijas iela 12 0.1419 0.04269
Stacijas iela 13 0.143 0.04269
Stacijas iela 23 0.1105 0.04269
Stacijas iela 49 0.143 0.04269
Stacijas iela 53 0.143 0.04269
Stacijas iela 57 0.143 0.04269
Stacija Malta 5 0.1105 0.04269
1.maija iela 23 0.143 0.04269
1.maija iela 34 0.143 0.04269
1.maija iela 36 0.143 0.04269
1.maija iela 73 0.143 0.04269
Parka iela 4 0.143 0.04269
Parka iela 6 0.143 0.04269
LŪZNAVAS pagasts
Mediķu iela 2 0.17077 0.12875
Mediķu iela 5 0.17077 0.12875
Mediķu iela 7 0.17077 0.12875
Mediķu iela 9 0.17077 0.12875
Jaunatnes iela 1 0.1039
Jaunatnes iela 3 0.17077 0.12875
Jaunatnes iela 4 0.15125 0.12875
Parka iela 2 0.0442
Parka iela 3 0.066
Liepu iela 1 0.17077 0.12875
Liepu iela 7 0.17077 0.12875

 

informācija ievietota 14.02.2017.

informācija ievietota 19.02.2019.

 

 

 PĀRVALDĪŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS MAKSA(ĪRES) NO 01.01.2016.

1)PSIA''MaltasDzksu''informē dzīvokļu īpašniekus, ka no 01.01.2016.

maksa par izlietoto elektroenerģiju koplietošanas telpās, tiks uzrēķināta

atsevišķā pozīcijā, saskaņā ar skaitītāja rādītājiem un Latvenergo

piestādīto rēķinu.

2)No 01.01.2016 apsaimniekošanas(īres) maksas I pašreizējo

vietā būs PĒC SARAKSTA EUR/m2. Maksas palielināšana notiek balstoties

uz MKnoteikumiem Nr.1014''Kārtība, kādā aprēķināma maksa par

dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu''(09.12.2008),

saskaņā ar jaunu štata vietu - māju pārvaldnieks un juristi ieviešanu.

 Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1014''Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās

mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu''(09.12.2008) :14.punktu ''Ja dzīvokļu īpašnieki

šo noteikumu 12.punktā minētajā termiņā nav sasaukuši kopsapulci un nolēmuši apstiprināt

dzīvojamai mājai aprēķināto pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra

gadam, dzīvojamās mājas pārvaldnieka aprēķinātā maksa nākamajam kalendāra gadam stājas

spēkā ar 1.janvāri vai ar citu pārvaldnieka noteiktu termiņu.'' un 16.punktu''Ja dzīvokļu īpašnieki

kopsapulcē noraida pārvaldnieka piedāvāto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un

apsaimniekošanas maksu, vienlaikus izlemjams jautājums par attiecīgās maksas

noteikšanu visu šajos noteikto pakalpojumu nodrošināšanai vai par dzīvojamās mājas

pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.'' un 17.punktu''Šo noteikumu 16.punktā minētais

kopsapulces protokols iesniedzams pārvaldniekam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.''

APKOPOJUMS

 
MALTAS PAGASTS 2016.G. 2016.G.
MAKSA I MAKSA II
  EUR/M2 EUR/M2
SKOLAS-15 0.1105 0.04269
SKOLAS-36 0.1191 0.04269
SKOLAS-34 0.1238 0.04269
SKOLAS-30 0.1366 0.04269
SKOLAS-32 0.1419 0.04269
SKOLAS-26 0.1251 0.04269
SKOLAS-22 0.1399 0.04269
SKOLAS-19 0.1334 0.04269
SKOLAS-17 0.1407 0.04269
BRĪVĪBAS-7 0.122 0.04269
BRĪVĪBAS-5 0.1202 0.04269
STACIJAS-12 0.1419 0.04269
KALNU-3 0.0866 0.04269
KALNU-1 0.0921  
ZAMOSTJES 11 0.1353 0.04269
ANDRUPENES 28a 0.1430 0.2452
SKOLAS-38 0.1206 0.11
BRĪVĪBAS-2 0.1237 0.04269
BRĪVĪBAS-4 0.119 0.1199
SKOLAS-21 0.1183 0.1449
SKOLAS-23 0.1329 0.04269
ZAMOSTJES 12 0.1368 0.4716
JAUNATNES 8 0.1219 0.1047
LŪZNAVAS PAGASTS 2016.G.  
  MAKSA  
MĀJA EUR/M2  
JAUNATNES-4 0.2995  
JAUNATNES-3 0.2800  
MEDIĶU-9 0.2995  
MEDIĶU-7 0.2995  
MEDIĶU-5 0.2995  
MEDIĶU-2 0.2995  
PARKA-2 0.0442  
PARKA-3 0.0660  
JAUNATNES-1 0.1039  

 

 

Tarifi

Tarifa nosaukums Summa bez PVN, EUR Pamatojuma dokuments
Ūdensapgādes pakalpojuma tarifs, Maltas pagasts, Malta 0.87 EUR/m3 SPRK Padomes lēmums Nr.137 no 31.07.2013.
Ūdensapgādes pakalpojuma tarifs, Lūznavas pagasts, Lūznava 0.61 EUR/m3 LPDSPR Lēmums Nr.15 no 04.08.2008.
Kanalizācijas pakalpojuma tarifs, Maltas pagasts, Malta 0.94 EUR/m3 LPDSPR Lēmums Nr.13 no 02.07.2008.
Kanalizācijas pakalpojuma tarifs, Lūznavas pagasts, Lūznava 0.60 EUR/m3 Lūznavas pagasta pārvaldes protokols
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs, Maltas pagasts, Malta

10.23 EUR/m3

0.93 EUR/cilvēks

Rēzeknes novada domes Sēdes protokols Nr.19 06.09.2018.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs, Lūznavas pagasts, Lūznava

1.37 EUR/cilvēks

Starpnieka pakalpojums

tarifs ir spēkā: 01.01.2019-31.12.2019

Līgums

Siltumenerģijas gala tarifs, Maltas pagasts, Malta, Rozentova, Lūznavas pagasts, Lūznava,
60.84 EUR/MWh Rēzeknes novada domes Sēdes protokols Nr.18 16.08.2018
   
     

 Dzīvojamas mājas pārvaldīšanas tarifi.

Tarifa nosaukums Summa bez PVN, EUR Pamatojuma dokuments
Apsaimniekošanas maksa I, Īres maksa I, Maltas pagasts 0.0996 EUR/m2 LR RR Maltas pagasta padomes Sēdes protokola izrasts Nr.23 no 20.12.2007.
Apsaimniekošanas maksa II, Īres maksa II, Maltas pagasts 0.04269 EUR/m2 LR RR Maltas pagasta padomes Sēdes protokola izrasts Nr.23 no 20.12.2007.
Apsaimniekošanas maksa III, Maltas pagasts 0.0498 EUR/m2 Maltas pagasta padome sēdes pr.nr.10 izraksts no 22.08.1997 un pr.nr.10 izraksts no 08.10.1997
Apsaimniekošanas maksa , Īres maksa, Maltas pagasts, Jaunatnes iela 8 un Skolas iela 21 Noteikta maksa katram īpašniekam vai īrnieka individuāli saskaņā ar   īpašuma vai īrēto dzīvokļa vērtības pēc mājas siltināšanas Iedzīvotāju kopsapulces protokols no 06.02.2015.

Īres maksas daļa , Maltas pagasts, Lūznavas pagasts

2.1.ar 2019.gada 1.janvāri:

2.1.1.par dz.telpām renovētās(siltinātās)dz.mājās:

2.1.2.par pārējām labiekārtotām dz.telpām:

2.1.3.par dz.telpām ar daļējām ērtībām:

2.1.4.par dz.telpām bez ērtībām:

2.2. ar 2020.gada 1.janvāri:

2.2.1.par dz.telpām renovētās(siltinātās) dz.mājās:

2.2.2.par pārējām labiekārtotām dz.telpām:

2.2.3.par dz.telpām ar daļējām ērtībām:

2.2.4.par dz.telpām bez ērtībām:

 


 

0.25eur/m2

 

0.20eur/m2

 

0.15eur/m2

 

0.10eur/m2

 

0.50eur/m2

 

0.40eur/m2

 

0.30eur/m2

0.20eur/m2

 

Rēzeknes novada domes Sēdes protokols Nr.14 no 21.06.2018.
Apsaimniekošanas maksa , Īres maksa, Lūznavas pagasts 0.25612 EUR/m2 LR RR Lūznavas pagasta padomes Sēdes protokola izraksts Nr.14 no 30.09.2008.
Apsaimniekošanas maksa , Īres maksa, Lūznavas pagasts, Jaunatnes iela 1 0.083295 EUR/m2 Iedzīvotāju kopsapulces protokols no 13.02.2015.
Apsaimniekošanas maksa , Īres maksa, Lūznavas pagasts, Parka iela 2 0.01423 EUR/m2 Iedzīvotāju kopsapulces protokols no 13.02.2015.
Apsaimniekošanas maksa , Īres maksa, Lūznavas pagasts, Parka iela 3 0.03842 EUR/m2 Iedzīvotāju kopsapulces protokols no 13.02.2015.
Apsaimniekošanas maksa , Īres maksa, Maltas pagasts, Jaunatnes iela 1, Parka iela 2, Parka iela 3 Noteikts katram īpašniekam vai īrnieka individuāli saskaņā ar īpašuma vai īrēto dzīvokļa vērtības pēc mājas siltināšanas Iedzīvotāju kopsapulces protokols no 13.02.2015.

Informāciju apkopoja PSIA Maltas DzKSU ek.M.Stempkovska

informācija ievietota 19.02.2019.

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums"
Reģ.Nr.42403000932
Parka iela 10, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630
Konts: LV42NDEA0000084021487
Banka: Nordea Bank Finland Plc
Bankas kods: NDEALV2X UNLALV2X
Konts: LV43UNLA0014000609103
Banka: AS SEB BANKA
Bankas kods: UNLALV2X

Wednesday the 29th - Custom text here - Joomla 3.3 Templates