logo2

19.06.2023

Iedzīvotāju ievērībai!

Pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu – komunālās saimniecības uzņēmums” informē,

ka saskaņā ar Rēzeknes novada domes 15.06.2023. Lēmumu Nr. 750 (prot. Nr. 13, 19 §)

no 2023. gada 1. augusta stājas spēkā jauna pakalpojumu maksa ūdenssaimniecības

pakalpojumiem Maltas pagastā un Lūznavas pagastā:

  1. Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs – 1.75 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
  2. Kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2.00 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Lēmums Nr.750 15.06.203

03/01/2023

PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS MAKSU NO 01.01.2023.

 

 

01/12/2022

 

PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU TARIFU APSTIPRINĀŠANU MALTAS PAGASTĀ UN LŪZNAVAS PAGASTĀ

RĒZEKNES NOVADA DOMES LĒMUMS Nr.1192(prot. Nr.30,20.&) no 17.11.2022.

 

13/10/2022

 

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

Paziņojums par Siltumenerģijas apgādes tarifu

 

SPRK PADOMES LĒMUMS.

 

 

 

01/04/2021

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

par Siltumenerģijas apgādes tarifa projektu

 

Paziņojums par tarifa projektu

 

 

 

 

04/02/2020

Paziņojums par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifa projektu.

 

Pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums”, VRN 42403000932,

juridiskā adrese Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads LV-4630, 2020.gada 30.janvārī

Rēzeknes novada pašvaldībai, Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV 4601, iesniedza apstiprināšanai

jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu, kas ir aprēķināts, pamatojoties uz Rēzeknes

novada pašvaldības 2017.gada 2.marta saistošajiem noteikumiem Nr.82 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības

pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Rēzeknes novada pašvaldībā”.

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs

(bez PVN)

Piedāvātais tarifs

(bez PVN)

Ūdensapgāde:
Ūdensapgādes pakalpojuma tarifs: 1,05
Maltas pagasts, Malta 0.87 EUR/m3
Lūznavas pagasts, Vertukšne 0.61 EUR/m3
Lūznavas pagasts, Lūznava 0.61 EUR/m3
Lūznavas pagasts, Zosna 0.61 EUR/m3
Kanalizācijas pakalpojuma tarifs: 1,20
Maltas pagasts, Malta 0.94 EUR/m3
Lūznavas pagasts, Lūznava 0.60 EUR/m3

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2020.gada 01. martā.

Tarifa izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas cenu izmaiņām, nodokļiem (piemēram,

dabas resursu nodoklis), darba algas izmaiņām (minimālās stundas likmes izmaiņas), pamatlīdzekļu

nolietojumu (ir palielinājusies uzskaitīto pamatlīdzekļu vērtība un skaits).

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt

savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma tarifa projektu,

lietotājs var pašvaldības SIA “Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmumā”, VRN 42403000932,

adresē Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads LV-4630, kab. Nr. 10,

vai sūtot uz e-pastu:Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., līdz 2020. gada 18. februārim, plkst. 18.30.

Kontaktpersona: Marina Stempkovska, tālr.64631056.

 

 

2018.gada 16.augustā

Siltumapgādes tarifs

Datums: 17.08.2018

IZMAIŅAS:Datums:01.01.2019 Skolas iela 38 Malta, Maltas pagasts- (remonta fonds)

PĀRVALDĪŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS MAKSA NO 01.01.2020.

Mājas adrese

Apkalpošana

(EUR,bez PVN)

Remonta fonds

(EUR,bez PVN)

MALTAS pagasts
Jaunatnes iela 8 0.17 0.1047
Jaunatnes iela 9 0.17 0.04269
Skolas iela 21 0.17 0.1449
Brīvības iela 2 0.17 0.04269
Brīvības iela 4 0.17 0.1199
Brīvības iela 5 0.17 0.04269
Brīvības iela 7 0.17 0.04269
Skolas iela 15 0.17 0.04269
Skolas iela 17 0.17 0.04269
Skolas iela 19 0.17 0.04269
Skolas iela 22 0.17 0.04269
Skolas iela 26 0.17 0.04269
Skolas iela 30 0.17 0.04269
Skolas iela 32 0.17 0.04269
Skolas iela 34 0.17 0.04269
Skolas iela 36 0.17 0.04269
Skolas iela 38 0.17 0.11
Skolas iela 23 0.17 0.04269
Andrupenes iela 28a 0.17 0.2452
Andrupenes iela 59 0.17 0.04269
Andrupenes iela 61 0.17 0.04269
Zamostjes iela 11 0.17 0.04269
Zamostjes iela 12 0.17 0.4716
Kalnu iela 1 0.17 0.14
Kalnu iela 3 0.17 0.04269
Stacijas iela 1 0.17 0.04269
Stacijas iela 11 0.17 0.04269
Stacijas iela 12 0.17 0.04269
Stacijas iela 13 0.17 0.04269
Stacijas iela 23 0.17 0.04269
Stacijas iela 49 0.17 0.04269
Stacijas iela 53 0.17 0.04269
Stacijas iela 57 0.17 0.04269
Stacija Malta 5 0.17 0.04269
1.maija iela 23 0.17 0.04269
1.maija iela 34 0.17 0.04269
1.maija iela 36 0.17 0.04269
1.maija iela 73 0.17 0.04269
Parka iela 4 0.17 0.04269
Parka iela 6 0.17 0.04269
LŪZNAVAS pagasts
Mediķu iela 2 0.17 0.13
Mediķu iela 5 0.17 0.13
Mediķu iela 7 0.17 0.13
Mediķu iela 9 0.17 0.13
Jaunatnes iela 1 0.11
Jaunatnes iela 3 0.17 0.13
Jaunatnes iela 4 0.17 0.13
Parka iela 2 0.05
Parka iela 3 0.07
Liepu iela 1 0.17 0.13
Liepu iela 7 0.17 0.13

 

informācija ievietota 14.02.2017.

informācija ievietota 19.02.2019.

informācija atjaunota 30.01.2020.

 

 

 PĀRVALDĪŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS MAKSA(ĪRES) NO 01.01.2016.

1)PSIA''MaltasDzksu''informē dzīvokļu īpašniekus, ka no 01.01.2016.

maksa par izlietoto elektroenerģiju koplietošanas telpās, tiks uzrēķināta

atsevišķā pozīcijā, saskaņā ar skaitītāja rādītājiem un Latvenergo

piestādīto rēķinu.

2)No 01.01.2016 apsaimniekošanas(īres) maksas I pašreizējo

vietā būs PĒC SARAKSTA EUR/m2. Maksas palielināšana notiek balstoties

uz MKnoteikumiem Nr.1014''Kārtība, kādā aprēķināma maksa par

dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu''(09.12.2008),

saskaņā ar jaunu štata vietu - māju pārvaldnieks un juristi ieviešanu.

 Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1014''Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās

mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu''(09.12.2008) :14.punktu ''Ja dzīvokļu īpašnieki

šo noteikumu 12.punktā minētajā termiņā nav sasaukuši kopsapulci un nolēmuši apstiprināt

dzīvojamai mājai aprēķināto pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra

gadam, dzīvojamās mājas pārvaldnieka aprēķinātā maksa nākamajam kalendāra gadam stājas

spēkā ar 1.janvāri vai ar citu pārvaldnieka noteiktu termiņu.'' un 16.punktu''Ja dzīvokļu īpašnieki

kopsapulcē noraida pārvaldnieka piedāvāto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un

apsaimniekošanas maksu, vienlaikus izlemjams jautājums par attiecīgās maksas

noteikšanu visu šajos noteikto pakalpojumu nodrošināšanai vai par dzīvojamās mājas

pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu.'' un 17.punktu''Šo noteikumu 16.punktā minētais

kopsapulces protokols iesniedzams pārvaldniekam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.''

APKOPOJUMS

 
MALTAS PAGASTS 2016.G. 2016.G.
MAKSA I MAKSA II
  EUR/M2 EUR/M2
SKOLAS-15 0.1105 0.04269
SKOLAS-36 0.1191 0.04269
SKOLAS-34 0.1238 0.04269
SKOLAS-30 0.1366 0.04269
SKOLAS-32 0.1419 0.04269
SKOLAS-26 0.1251 0.04269
SKOLAS-22 0.1399 0.04269
SKOLAS-19 0.1334 0.04269
SKOLAS-17 0.1407 0.04269
BRĪVĪBAS-7 0.122 0.04269
BRĪVĪBAS-5 0.1202 0.04269
STACIJAS-12 0.1419 0.04269
KALNU-3 0.0866 0.04269
KALNU-1 0.0921  
ZAMOSTJES 11 0.1353 0.04269
ANDRUPENES 28a 0.1430 0.2452
SKOLAS-38 0.1206 0.11
BRĪVĪBAS-2 0.1237 0.04269
BRĪVĪBAS-4 0.119 0.1199
SKOLAS-21 0.1183 0.1449
SKOLAS-23 0.1329 0.04269
ZAMOSTJES 12 0.1368 0.4716
JAUNATNES 8 0.1219 0.1047
LŪZNAVAS PAGASTS 2016.G.  
  MAKSA  
MĀJA EUR/M2  
JAUNATNES-4 0.2995  
JAUNATNES-3 0.2800  
MEDIĶU-9 0.2995  
MEDIĶU-7 0.2995  
MEDIĶU-5 0.2995  
MEDIĶU-2 0.2995  
PARKA-2 0.0442  
PARKA-3 0.0660  
JAUNATNES-1 0.1039  

 

 

Tarifi

Tarifa nosaukums Summa bez PVN, EUR Pamatojuma dokuments
Ūdensapgādes pakalpojuma tarifs, Maltas pagasts, Malta

1.05 EUR/m3

0.87 EUR/m3

no 01/04/2020

SPRK Padomes lēmums Nr.137 no 31.07.2013.

Ūdensapgādes pakalpojuma tarifs, Lūznavas pagasts, Lūznava

1.05 EUR/m3

0.61 EUR/m3

no 01/04/2020

LPDSPR Lēmums Nr.15 no 04.08.2008.

Kanalizācijas pakalpojuma tarifs, Maltas pagasts, Malta

1.20 EUR/m3

0.94 EUR/m3

no 01/04/2020

LPDSPR Lēmums Nr.13 no 02.07.2008.

Kanalizācijas pakalpojuma tarifs, Lūznavas pagasts, Lūznava

1.20 EUR/m3

0.60 EUR/m3

no 01/04/2020

Lūznavas pagasta pārvaldes protokols

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs, Maltas pagasts, Malta

10.23 EUR/m3

0.93 EUR/cilvēks

Rēzeknes novada domes Sēdes protokols Nr.19 06.09.2018.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs, Lūznavas pagasts, Lūznava

1.37 EUR/cilvēks

Starpnieka pakalpojums

tarifs ir spēkā: 01.01.2019-31.12.2019

Līgums

Siltumenerģijas gala tarifs, Maltas pagasts, Malta, Rozentova, Lūznavas pagasts, Lūznava,
99.53 EUR/MWh SPRK Padomes lēmums
   
     

 papildināts 13/10/2022

 Dzīvojamas mājas pārvaldīšanas tarifi.

Tarifa nosaukums Summa bez PVN, EUR Pamatojuma dokuments
Apsaimniekošanas maksa I, Īres maksa I, Maltas pagasts 0.0996 EUR/m2 LR RR Maltas pagasta padomes Sēdes protokola izrasts Nr.23 no 20.12.2007.
Apsaimniekošanas maksa II, Īres maksa II, Maltas pagasts 0.04269 EUR/m2 LR RR Maltas pagasta padomes Sēdes protokola izrasts Nr.23 no 20.12.2007.
Apsaimniekošanas maksa III, Maltas pagasts 0.0498 EUR/m2 Maltas pagasta padome sēdes pr.nr.10 izraksts no 22.08.1997 un pr.nr.10 izraksts no 08.10.1997
Apsaimniekošanas maksa , Īres maksa, Maltas pagasts, Jaunatnes iela 8 un Skolas iela 21 Noteikta maksa katram īpašniekam vai īrnieka individuāli saskaņā ar   īpašuma vai īrēto dzīvokļa vērtības pēc mājas siltināšanas Iedzīvotāju kopsapulces protokols no 06.02.2015.

Īres maksas daļa , Maltas pagasts, Lūznavas pagasts

2.1.ar 2019.gada 1.janvāri:

2.1.1.par dz.telpām renovētās(siltinātās)dz.mājās:

2.1.2.par pārējām labiekārtotām dz.telpām:

2.1.3.par dz.telpām ar daļējām ērtībām:

2.1.4.par dz.telpām bez ērtībām:

2.2. ar 2020.gada 1.janvāri:

2.2.1.par dz.telpām renovētās(siltinātās) dz.mājās:

2.2.2.par pārējām labiekārtotām dz.telpām:

2.2.3.par dz.telpām ar daļējām ērtībām:

2.2.4.par dz.telpām bez ērtībām:

 


 

0.25eur/m2

 

0.20eur/m2

 

0.15eur/m2

 

0.10eur/m2

 

0.50eur/m2

 

0.40eur/m2

 

0.30eur/m2

0.20eur/m2

 

Rēzeknes novada domes Sēdes protokols Nr.14 no 21.06.2018.
Apsaimniekošanas maksa , Īres maksa, Lūznavas pagasts 0.25612 EUR/m2 LR RR Lūznavas pagasta padomes Sēdes protokola izraksts Nr.14 no 30.09.2008.
Apsaimniekošanas maksa , Īres maksa, Lūznavas pagasts, Jaunatnes iela 1 0.083295 EUR/m2 Iedzīvotāju kopsapulces protokols no 13.02.2015.
Apsaimniekošanas maksa , Īres maksa, Lūznavas pagasts, Parka iela 2 0.01423 EUR/m2 Iedzīvotāju kopsapulces protokols no 13.02.2015.
Apsaimniekošanas maksa , Īres maksa, Lūznavas pagasts, Parka iela 3 0.03842 EUR/m2 Iedzīvotāju kopsapulces protokols no 13.02.2015.
Apsaimniekošanas maksa , Īres maksa, Maltas pagasts, Jaunatnes iela 1, Parka iela 2, Parka iela 3 Noteikts katram īpašniekam vai īrnieka individuāli saskaņā ar īpašuma vai īrēto dzīvokļa vērtības pēc mājas siltināšanas Iedzīvotāju kopsapulces protokols no 13.02.2015.

Informāciju apkopoja PSIA Maltas DzKSU ek.M.Stempkovska

informācija ievietota 19.02.2019.

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums"
Reģ.Nr.42403000932
Parka iela 10, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630
Banka: Nordea Bank Plc Latvijas filiāle
Bankas kods: NDEALV2X
Konts: LV42NDEA0000084021487

 

 

Sunday the 16th - Custom text here - Joomla 3.3 Templates