logo2

 

 Pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums” ( PSIA Maltas DZKSU) ir dibināts 1991 . gada 7.novembrī , kopš 21.10.2004 uzņēmums ir reģistrēts vienotā uzņēmumu komercreģistrā ar Nr.24203000932. Visas uzņēmuma kapitāldaļas 100% pieder Rēzeknes novada domei.

     Uzņēmuma darbība ir saistīta ar komunālo pakalpojumu sniegšanu fiziskām un juridiskām personām , kas atrodas Rēzeknes novada Maltas un Lūznavas pagasta administratīvajā teritorijā. PSIA Maltas DZKSU sniedz sekojošus komunālos pakalpojumus:

-dzeramā ūdens ieguve, attīrīšana un sadale,

-notekūdeņu savākšana un attīrīšana,

-siltumapgāde (apkure un karstā ūdens sagatavošana),

-atkritumu saimniecība,

-mājsaimniecības uzturēšana,

-citi pakalpojumi ( traktortehnikas pakalpojumi, tehnisko noteikumu sagatavošana, juridiskām personām tiek sniegti pakalpojumi sīku remontdarbu-santehniķa, elektriķa pakalpojumu veidā u.t.l.).

Saskaņā ar LR UR Lēmumu Nr.16-10/92372 no 26.05.2015. reorganizācijas procesā pie PSIA Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmuma tika pievienots SIA ‘’Rūķis L’’.

 

2016.GADS

VADĪBAS ZIŅOJUMS

PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

BILANCE

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums"
Reģ.Nr.42403000932
Parka iela 10, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630
Konts: LV42NDEA0000084021487
Banka: Nordea Bank Finland Plc
Bankas kods: NDEALV2X UNLALV2X
Konts: LV43UNLA0014000609103
Banka: AS SEB BANKA
Bankas kods: UNLALV2X

Wednesday the 12th - Custom text here - Joomla 3.3 Templates