logo2

 

 Pašvaldības SIA „Maltas dzīvokļu- komunālās saimniecības uzņēmums” ( PSIA Maltas DZKSU) ir dibināts 1991 . gada 7.novembrī , kopš 21.10.2004 uzņēmums ir reģistrēts vienotā uzņēmumu komercreģistrā ar Nr.24203000932. Visas uzņēmuma kapitāldaļas 100% pieder Rēzeknes novada domei.

     Uzņēmuma darbība ir saistīta ar komunālo pakalpojumu sniegšanu fiziskām un juridiskām personām , kas atrodas Rēzeknes novada Maltas un Lūznavas pagasta administratīvajā teritorijā. PSIA Maltas DZKSU sniedz sekojošus komunālos pakalpojumus:

-dzeramā ūdens ieguve, attīrīšana un sadale,

-notekūdeņu savākšana un attīrīšana,

-siltumapgāde (apkure un karstā ūdens sagatavošana),

-atkritumu saimniecība,

-mājsaimniecības uzturēšana,

-citi pakalpojumi ( traktortehnikas pakalpojumi, tehnisko noteikumu sagatavošana, juridiskām personām tiek sniegti pakalpojumi sīku remontdarbu-santehniķa, elektriķa pakalpojumu veidā u.t.l.).

Saskaņā ar LR UR Lēmumu Nr.16-10/92372 no 26.05.2015. reorganizācijas procesā pie PSIA Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmuma tika pievienots SIA ‘’Rūķis L’’.

 

20__.GADS

VADĪBAS ZIŅOJUMS

PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

BILANCE

Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmums"
Reģ.Nr.42403000932
Parka iela 10, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov., LV-4630
Banka: Nordea Bank Plc Latvijas filiāle
Bankas kods: NDEALV2X
Konts: LV42NDEA0000084021487

 

 

Saturday the 20th - Custom text here - Joomla 3.3 Templates